Manuel Pelmuș ► Being together (in between disciplines) ► online discussion

luni, 19.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival
► Being together (in between disciplines) / Dialog cu Manuel Pelmuș (Romania/Norvegia)
O discuție despre o practică artistică aflată între discipline. Despre strategii artistice performative care încearcă să răspundă momentului actual și să imagineze alte forme prin care putem fi și acționa împreună.
 
𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐥𝐦𝐮𝐬̦ (n. 1974, București) trăiește și lucrează în Oslo și București. Este unul din artiștii cei mai influenți ai „noului performance”, fiind interesat în ultimul deceniu să reimagineze rolul performance-ului în contextul artelor vizuale. În anii recenți, proiectele sale au fost prezentate la Para Site, Hong Kong (2017 – 2018), Tate Modern, Londra și Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Köln (2016); Off-Biennale Budapesta (2015 și 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Muzeul de Artă Modernă, Varșovia (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Bienala de la Veneția (2013), printre altele. În 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize pentru arte performative, iar în 2014 a primit Premiul de Excelență decernat de Centrul Național al Dansului din București. Începând cu octombrie 2019, Manuel Pelmuș este “research fellow” la Academia de Arte din Oslo (KHIO).
► Dialogul este prezentat în cadrul The Private Score, proiect cultural produs de WASP Studios și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

eXplore festival #15
Producători: Asociația 4Culture și WASP Studios
Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Parteneri: Muzeul Național al Literaturii Române, Ordinul Arhitecților din România – filiala București, Anuala de Arhitectură 2020, Muzeul Municipiului București, Life Long Burning – Towards A Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, co-finanțat prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene
Parteneri media: Radio Guerrilla, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă, Designist
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Monday, 19.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival
► Being together (in between disciplines) / Discussion with Manuel Pelmuș (Romania/Norway)
 
A discussion about an artistic practice in between disciplines. About artistic performative strategies as a response to the current moment and imagining other forms in which we can act and be together.
𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗹𝗺𝘂𝘀̦ (b. 1974, Bucharest) lives and works in Oslo and Bucharest. He is one of the most influential artists of the “new performance”, being interested in the last decade to reimagine the role of performance in the context of visual arts. In recent years, his projects have been presented at Para Site, Hong Kong (2017 – 2018), Tate Modern, London and Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Cologne (2016); Off-Biennale Budapest (2015 and 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Museum of Modern Art, Warsaw (2014); Para Site, Hong Kong (2014); The Venice Biennale (2013), among others. In 2012, he was awarded the Berlin Art Prize for performance arts and the prize for excellence from the National Dance Center of Bucharest in 2014. Starting October 2019, Manuel Pelmus is a “research felow” at the Oslo National Academy of the Arts (KHIO).
 
►The dialogue is presented in the frame of The Private Score, a cultural project developed by WASP Studios and co-financed co-financed by the Administration of the National Cultural Fund.
eXplore festival #15
Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by The Administration of the National Cultural Fund.
The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.
 
Partners: The National Romanian Literature Museum, The Romanian Order of Architects – Bucharest Branch, 2020 Bucharest Architecture Annual, Life Long Burning – Towards a Sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.
Media partners: Radio Guerrilla, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă, Designist

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest eXplorefestival news!

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest and greatest design news every week!

Copyright ©  eXplorefestival 2005-2020

Copyright © eXplorefestival 2005-2020