Being together (in between disciplines) / Discuție cu Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert

► vineri, 23.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival
• Being together (in between disciplines) / Discuție cu Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert, moderată de Andreea Căpitanescu
Micheline Dufert – explorator urban în compania partenerului său Francis Pourcel parcurg împreună trasee care depășesc barierele teritoriale din orașul lor, Charleroi (Belgia). Prin intermediul blogului lor, cheminsdesterrils.be, și al vizitelor ghidate de explorare, Micheline investighează relația de iubire / ură față de peisaj. Micheline încearcă relatarea unei povești despre peisaj și împreună au „făcut” Bucla neagră.
Bucla neagră: prin peisaje industriale, post-industriale, zone urbane și semi-rustice din Charleroi, un traseu marcat și conectat la rute complexe de drumeții europene de-a lungul cursurilor de apă pe care a fost fondat orașul, alături de castele, catedrale industriale și străduțe vechi, se strecoară printr-un parc englez, traversează vechile linii de cale ferată reabilitate pentru plimbare, invită oamenii într-un tunel albastru-verzui, explorează rămășițele unui sit minier, un drum într-o pădure reinventată, escaladează multitudinea balcoanelor deasupra orașului și traversează teritoriile de zgură.
Micheline și Francis sunt muzicieni, muzica lor fiind legată de peisajul industrial al orașului Charleroi din anii 1975-1982.
Născută la București în 1982, Ilinca Păun Constantinescu și-a obținut diploma de doctor în arhitectură în anul 2013. În prezent, practică arhitectura la Ideogram Studio, predă teoria arhitecturii la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și conduce proiecte culturale în cadrul Asociației IDEILAGRAM. Împreună cu echipa de la IDEILAGRAM, a condus două mari cercetări și expoziții: Shrinking Cities in Romania (MNAC București, 2016), On Housing (Timco Halls Timișoara, 2018), și a editat Shrinking Cities in Romania. Orașe românești în declin (DOM publishers & MNAC Press 2019).
Prezentarea este realizată în cadrul proiectului Incursiuni urbane în vizual, proiect cultural dezvoltat de WASP Studios și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
► Friday, 23.10.2020 // 15:00 // online // eXplore festival
► Being together (in between disciplines) / Discussions with Ilinca Păun Constantinescu & Micheline Dufert, moderator Andreea Capitanescu
Micheline Dufert – urban explorer, in the company of her partner Francis Pourcel, route tracers who break the territorial barriers of their city in Charleroi. Through their blog – cheminsdesterrils.be – and their exploratory guided tours, Micheline questions the links of love / hate towards the landscape. Micheline tries telling a story about the landscape and together they “made” the Black Loop.
The Black Loop: through industrial landscapes, post-industrial, urban and semi-rural areas of Charleroi, a signposted trail connected to the Great European Hiking Trails runs along the city’s founding watercourses, along with castles and industrial cathedrals, ancient lanes, sneaks into an English park, crosses old railway lines reassigned for the walk, invites people into a glaucous tunnel, passes through the walls, explores the remains of a mining site, a walk in a reinvented forest, climbing heaps of balconies on the city, crosses slag-territories.
Micheline and Francis are musicians. Their music is related to the industrial landscape of Charleroi during the years 1975-1982.
 
Born in Bucharest in 1982, Ilinca Păun Constantinescu earned her PhD degree in architecture in 2013. She currently practices architecture at Ideogram Studio, teaches theory of architecture at “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism Bucharest, and leads cultural projects within the IDEILAGRAM Association. Together with her team from IDEILAGRAM, she led two major researches and exhibitions: Shrinking Cities in Romania (MNAC Bucharest, 2016), On Housing (Timco Halls Timișoara, 2018), and edited Shrinking Cities in Romania. Orașe românești în declin (DOM publishers&MNAC Press 2019).
The presentation is part of Urban incursions in the visual, cultural project developed by WASP Studios and co-financed by the Administration of the National Cultural Fund

Share This

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest eXplorefestival news!

Be in the Know,
Subscribe to Our Newsletter

Get the latest and greatest design news every week!

Copyright ©  eXplorefestival 2005-2020

Copyright © eXplorefestival 2005-2020